Начало

Трафик холдинг ЕООД Вече повече от 20 години ние "Трафик холдинг" ЕООД
проектираме, строим и надзираваме
строителството на пътища, по които
хората се движат, сгради, в които хората живеят,
работят, обучават се и се лекуват
Научи повече

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Проектиране „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД

Строителен надзор „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД

Сертификати и удостоверения

Строителство

ЗА НАС

Ние ще построим всичко, от което имате нужда!

От основаването си до днес компанията и нейните дъщерни дружества са реализирали множество проекти в областта на пътната,
социалната, образователната и сградната инфраструктура, така и в областта на пътната безопасност.

Сгради 80%
Пътища и улици 90%
Ремонт и поддръжка 85%

150

Проекти

НОВИНИ